skip to Main Content

Kummikohteena kalannahka

Taito Varsinais-Suomi aloittaa käsityöperinnön kummitoiminnan, jonka avulla se pyrkii elävöittämään kalannahan käyttöä käsityömateriaalina.

Tervetuloa kaikille avoimeen käsityöiltaan, jossa voimme pohtia yhdessä, miten ekologisen, kestävän ja kauniin materiaalin käyttö voisi olla tulevaisuudessa entistä useamman käsityöihmisen saatavilla.

Kummikohteena kalannahka -ilta

Turun taitokeskuksessa 31.3. klo 17.30 alkaen.

Mukana illassa ovat keskustelemassa muun muassa Taitoliiton kehittämispäällikkö Kikka Jelisejeff ja aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Tarmo Thorström sekä perinnenahkurimestari Hanna Nore.

Tervetuloa!

Suomalainen käsityöperinne on rikasta ja runsasta. Taitojärjestö haluaa tehdä paikallista käsityöperinnettä tunnetuksi nimeämällä käsityöaarteita kummikäsityöksi. Taito Varsinais-Suomi on ottanut kummikäsityökseen kalannahan työstämisen. 

Kalannahka on ekologinen, erittäin kestävä ja kaunis materiaali, jonka käyttö on jäänyt vain pienen asiaan vihkiytyneiden harrastajien piiriin. Kuitenkin kalannahka on ikiaikainen raaka-aine, jonka ominaisuudet ei ole vuosisatojen saatossa kadonneet mihinkään. 

Saaristomeren syleilyssä oleva Varsinais-Suomi on vahvan kalastajaperinteensä ansiosta juuri oikea maakunta pohtimaan myös kalannahan tulevaisuutta. Tällä hetkellä suurin osa nahoista on joko ongelmajätettä tai minkinrehun raaka-aine.

Käsityöperinnön kummitoiminta

Käsityöperinnön kummitoiminta on taitoyhdistysten toimintaa varten luotu konsepti. Käsityöperinnön kummitoiminta tarkoittaa jonkun käsityökohteen nimeämistä yhdistyksen kummikäsityöksi. Kummitoiminta on yksi tapa vahvistaa paikallisen käsityöperinnön näkyvyyttä ja syventää osaamista kulttuuriperintöalalla. Kummikäsityökohteen valinnalla vahvistetaan alueellista kulttuuria. Käsityöperinnön kummitoiminta tavoite on, että käsityöperinne pysyy elävänä ja elinvoimaisena.

Elävässä kulttuuriperinnössä keskeistä on se, että kulttuuriperinnön vaaliminen ja ylläpitäminen lähtee yhteisöistä, jotka harjoittavat perinnettä. Käsityöperinnön kummitoiminnan perusajatus on, että toiminta ideoidaan ja suunnitellaan yhteisöjen ja sidosryhmien toimijoiden kanssa. Yhteisö voi tarkoittaa monenlaisia toimijoita: käsityön harrastajia, ammattilaisia ja käsityöperinnöstä kiinnostuneita tai taitoyhdistystä. Yhteisöä voi määrittää alueellisuus, kiinnostus tiettyyn käsityöhön tai kulttuuriperintöön. Käsityössä on pitkät perinteet yhdessä käsityön tekemiselle, mutta kummitoiminnassa yhteisöt voivat olla mukana myös luomassa ja uudistamassa käsityökulttuuria.

Lisätiedot: Tiina Aalto / Taito Varsinais-Suomi  / 040 554 6188

Kikka Jelisejeff / Taitoliitto / 040 752 3662

Back To Top